Lutje Kössink Recreatie bestaat uit een camping en een vakantiehuis.
Hierboven kunt u eenvoudig beide accommodatie's bezoeken.

Omgeving Winterswijk | De Gelderse Achterhoek

Het uitgestrekte buitengebied van Winterswijk kan tot één van de fraaiste in Nederland gerekend worden. Winterswijk ligt in het oosten van de Achterhoek tegen de Duitse grens en bestaat uit het dorp zelf en negen buurtschappen waaronder Henxel.

Het gebied biedt ideale mogelijkheden voor toerisme en recreatie. De omgeving bestaat uit pittoreske boerderijtjes, statige Scholtenboerderijen, weilanden en natuurgebieden. De vele beken, beekjes, houtwallen en bosschages maken het landschap nog afwisselender. Het gehele landschap ademt een rust, ruimte en beslotenheid die zeldzaam zijn geworden in Nederland.

Winterswijk
Winterswijk  is een dorp en gemeente in het meest oostelijke deel van de Achterhoek in de Nederlandse provincie Gelderland. In de gemeente wonen ongeveer 30.000 mensen.
De gemeente Winterswijk ligt in het oosten van de Gelderse Achterhoek en grenst aan drie kanten aan Duitsland. De gemeente heeft een groot aantal buitengebieden. Daarin liggen negen buurtschappen die allemaal tot de gemeente Winterswijk behoren. Met de klok mee onderscheiden we achtereenvolgens: Meddo, Huppel, Henxel, Ratum , Brinkheurne , Vosseveld, Kotten, Woold, Miste en Corle. Meddo kent als enige van de buurtschappen een dorpskern met diverse voorzieningen. 
Winterswijk staat bekend om zijn coulisselandschap en de steengroeve met zijn fossiele resten. Het Juratijdperk Lias komt bij Winterswijk in enkele beekbeddingen aan de oppervlakte.
Door de regionale functie heeft Winterswijk een groot aantal voorzieningen als het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Theater De Storm en en bioscoop Skopein. Zowel in de dorpskern als daarbuiten zijn veel cafe`s, restaurants en andere horecagelegenheden te vinden en daarnaast veel kunst en cultuur te bezichtigen.

 • Museum villa Mondriaan
  Museum Villa Mondriaan vertelt het verhaal van de jonge Piet Mondriaan. Het museum toont altijd het vroege werk van Piet Mondriaan en zijn leermeesters, maar ieder half jaar zet Villa Mondriaan zijn werk in een nieuwe context. www,villamondriaan.nl
 • Spieker Kössink in Ratum
  Van 1 juni tot en met 1 oktober is er in het spieker aan de Kremerweg 1 naast de vaste collectie een kleinschalige expositie op de eerste verdieping ingericht met een geveltekenexpositie. Een bezoek aan het Spieker Kössink is mogelijk op afspraak. Kosten € 1,50 p.p. |  info@vereniginghetmuseum.nl
 • Wereld van Wenters
  Dit onderdeel van de Vereniging Het Museum is gevestigd in drie panden van de Meddosestraat in Winterswijk, op de nummers 38, 40 en 42.In dit museum laten wij u verschillende aspecten van de geschiedenis van Winterswijk zien.
  In de ontvangstruimte, of op het terras buiten, kunt u genieten van een kopje koffie of thee.
 • Museum "Het GOLS-station"
  Informatie-centrum voor de Geschiedenis van het Openbaar Vervoer in Oostelijk Nederland. www.gols-station.nl/
 • Jacobskerk
  Kerk op de markt van Winterswijk. In de zomermaanden is de toren te beklimmen, wat een prachtig uitzicht biedt.
 • Winterswijkse warenmarkt
  De gezelligste markt van de Achterhoek. Woensdag 09:00 - 13:00 uur en zaterdag 09:00 - 17:00 uur op het marktplein.

Steengroeven
In de Steengroeven, die zich dicht in de buurt van de camping bevinden, zijn dertig meter diepe groeven waaruit de wanden loodrecht oprijzen en welhaast buitenlands aandoen. De diverse geologische lagen zijn goed zichtbaar en daardoor kan men een blik in een honderden miljoenen jaar oud verleden werpen. Een verleden rijk aan fossielen en mineralen. 
De afdeling Winterswijk van de Nederlandse Geologische Vereniging organiseert excursies naar De Steengroeve in Ratum.
Er zijn tevens open dagen op de eerste zaterdagen in de maanden april t/m november. Belangstellenden kunnen van 9.00 tot 16.30 uur op eigen gelegenheid de groeve bezoeken.

Bekendelle WinterswijkBekendelle
Bekendelle is een oud loofbos langs de Boven-Slinge. Het is onderdeel van een groter bosgebied dat aan kronkelende beekjes grenst. De bossen langs de beek worden regelmatig door het water overstroomd. Andere bosgedeelten liggen juist hoog en droog. De geleidelijke overgang van nat naar droog en de oude boskernen maken het tot een zeer gevarieerd gebied. Dit is een geliefde woonplaats van de ijsvogel en grote gele kwikstaart. In het bos broedt ook de zeldzame middelste bonte specht. Bekendelle is een van de weinige moerasbossen van Nederland en maakt deel uit van Natura 2000, een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Dicht in de buurt ligt de Berenschots Watermolen. De watermolen is in 1652 gebouwd en is tot 1987 in gebruik geweest. Sinds 1991 is het een druk bezocht restaurant.

Wooldseveen
Wandelen op de Duits-Nederlandse grens kan in het Wooldse Veen. Het is een bijzonder hoogveengebied van 67 hectare aan de Duitse grens, dat samen met het aangrenzende Duitse deel, Burlo-Vardingholter Venn, een Natura 2000-gebied is. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Het veen houdt regenwater vast en wordt omgeven door een natuuurlijke band van nat berkenbos. Door herstel van het hoogveengebied krijgen bijzondere planten en dieren zoals zonnedauw, lavendelhei, hoogeveenglanslibel en blauwborst weer de kans om zich te ontwikkelen. Er loopt een wandelpad door het veen. Neem wel uw laarzen mee, want het kan erg drassig zijn. Met wat geluk zit u in het voorjaar bijzondere libellen en vlinders. Ook de kamsalamander, hazelworm en gladde slang komen hier voor.

Korenburgerveen

foto: www.naturrmonumenten.nl

Het Korenburgerveen is het restant van een moerasgebied dat zich ooit uitstrekte over een groot deel van de Achterhoek en het aangrenzende Duitsland. Vanaf de Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw gebruikten de mensen turf als brandstof. De meeste veengebieden zijn daarvoor ontwaterd en afgegraven, zo ook grote delen van het Korenburgerveen. Aan het begin van de vorige eeuw namen boeren het veengebied verder in gebruik.  Met daadkrachtig ingrijpen heeft Natuurmonumenten het Korenburgerveen van de ondergang gered. Vervuild oppervlaktewater kan niet langer het Korenburgerveen in stromen. Met een Europese subsidie heeft Natuurmonumenten damwanden geplaatst die ook het regenwater vasthouden en daarmee verdroging tegengaan.
In het Korenburgerveen leven bijzondere vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. U vindt hier onder meer de kleine bonte specht en havik, wezel, ringslang en heikikker. Naast veenmos en wollegras groeit hier ook lavendelheide. De veendijken zijn begroeid met koningsvaren, gagel en rijsbes. Het zogenoemde blauwgrasland dankt zijn naam aan de blauwe zegge die er groeit. Ook groeien er nectarplanten die zeldzame vlinders aantrekken. 

Hilgelo
Even buiten Winterswijk vindt u recreatiegebied ’t Hilgelo. ’t Hilgelo is zeer geschikt voor allerlei vormen van kleinschalige outdoor en watersport. Zo kunt u er zwemmen, surfen, waterfietsen of roeien. Ook wordt ’t Hilgelo regelmatig gebruikt om te duiken.
Echte natuurliefhebbers hebben een voorkeur voor dit mooie gebied dat ligt in een omgeving waar prachtige boerderijen staan en met tal van kleine en grote bossen. Een bezoek aan 't Hilgelo kan prima worden gecombineerd met een prachtige fietstocht, want het ligt direct aan diverse fietsroutes. Langs de oever zijn er voldoende rustige plekjes om te vissen.

Dottinkrade
Diep in de Achterhoek liggen fraaie bossen. Beekjes zijn nooit ver weg. Zo ook het oude loofbos Dottinkrade, gelegen aan de Ratumse Beek, slechts een paar kilometer buiten Winterswijk.
In samenwerking met het waterschap is de oorspronkelijke loop van de Ratumse Beek hersteld. De Ratumse Beek verbindt Dottinkrade met het aangrenzende Bönnink. In de twintigste eeuw is de beek op een aantal plaatsen rechtgetrokken om water versneld af te voeren. Dat was gunstig voor de landbouw, maar slecht voor de natuur. Het vochtige beekdal droogde uit en bijzondere planten verdwenen. Nu de beek weer rustig door het landschap kabbelt, is het beekdal natter geworden en keert de oorspronkelijke vegetatie langzaam terug. Onder het loof ontdekt u prachtige planten en struiken. Er is een struiklaag van zoete kers en mispel. Langs de beek staan klein heksenkruid, slanke sleutelbloem en ruig klokje. In het vogelrijke eikenbos op de hogere zandgrond groeien echte guldenroede en adelaarsvaren.

bron: www.natuurmonumenten.nl

Links
VVV Winterswijk
Wijngaard Hesselink : Wijnbouw in de Achterhoek
Wandelbeeld
Wandelen vanuit Winterswijk door de Achterhoek,
met beschrijvingen wandelroutes en virtuele wandelingen in de Gelderse Achterhoek
.
Groepsaccommodaties in Herenboerderijen
Boer(en)Recreatie
Kinderpret
Natuurkampeerterreinen